بستن پنجره انتظار

عرضه تولیدات شرکت آبتین پارسیان پیشرو در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

عرضه تولیدات شرکت آبتین پارسیان پیشرو در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

شرکت آبتین پارسیان پیشرو در نمایشگاه حمایت از تجهیزات ساخت داخل در صنعت پتروشیمی برای دومین سال متوالی به ارائه تولیدات و دستاوردها و توانمندی های خود پرداخت و توانست نشست های متعددی را با شرکت های حاضر در نمایشگاه برگزار کند.

دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) از 27 تا 29 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار گردید.

دستاوردهای قابل توجه این رویداد در دوره قبلی، برگزار کنندگان نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی را بر آن داشته که با رعایت پروتکل های مصوب ستاد مقابله با کرونا در زمینه برگزاری نمایشگاه و همایش های تخصصی و با بهره برداری از تجربیات موفق سال گذشته و با هدف تضمین و تثبیت جایگاه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت پتروشیمی نسبت به برگزاری این دوره رویداد اقدام کنند. از محورهای اصلی این نمایشگاه و همایش تخصصی می توان به انتقال دانش فنی، انجام خدمات مهندسی، تولید مواد شیمیایی، کاتالیستها، حمایت و استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان، حمایت از صنایع پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی و همچنین نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد.

در این نمایشگاه نشسـت های تخصصی مختلفی در قالـب همایش، کارگاه های تخصصی و جلسات همتایابی تجاری B2B و B2C تدارک دیده شـده اسـت.

این نمایشگاه که با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیـره کیـش برگزار شده است.