بستن پنجره انتظار

حضور شرکت توکا پارسیان در وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو «صنعت آب، پساب و محیط زیست»

حضور شرکت توکا پارسیان در وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو «صنعت آب، پساب و محیط زیست»

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، دومین جلسه وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو «صنعت آب، پساب و محیط زیست» با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانو ایران و جهان در صنعت آب، پساب و محیط زیست به شرکت ها، سازمان ها، جامعه صنعتی کشور و عموم علاقمندان و فعالان این حوزه با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همکاری شرکت های فناوری نانو و شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه پنجشنبه ۱۳ شهریورماه به مدت ۵ ساعت برگزار شد.

در دومین جلسه این وبینار آقای دکتر صادقی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت توکا پارسیان پیشرو و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در ارائه ای با عنوان بازچرخانی آب در صنعت و نقش غشا در چرخه بازیافت به معرفی فناوری غشایی اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و پساب پرداختند. ایشان ارائه خود را با ارائه گزارشی آماری از وضعیت آب و ذخایر آبی کشور آغاز کردند و پس از معرفی پساب و انواع آن و ساختار و ماهیت پساب ها به صورت کلی، در انتها نیز به معرفی توانمندی های شرکت توکا پارسیان پیشرو در این حوزه پرداختند.