بستن پنجره انتظار

سامانه های غشایی اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس

ین پایلوت به منظور ارزیابی انواع غشاهای میکرو و اولترافیلتراسیون و نیز تصفیه پساب های صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است. از قابلیتهای این پایلوت امکان ارزیابی غشا و تصفیه نمونه‎ها به دو صورت انتها بسته(Dead End) و جریان عرضی( Cross Flow) می باشد. با توجه به گرفتگی غشا در تصفیه آب و پساب، و ضرورت رفع آن در بازه زمانی مناسب، جریان شستشوی معکوس با آب و مواد شیمیایی در سامانه آزمایشگاهی مذکور لحاظ شده است. همچنین این پایلوت مجهز به سامانه کنترل دما بر روی مخزن خوراک می باشد.

 

تجهیزات اصلي نصب شده بر روی این پایلوت عبارتند از:

1- چهارچوب اصلی و فرعی

2- پمپ خوراک از نوع دیافراگمی (با دبی LPM۲/۱ و حداکثر فشار PSI۱۲۵)

3- پمپ شستشوی معکوس از نوع دیافراگمی (با دبی LPM۲/۱ و حداکثر فشار PSI۱۲۵)

4- ماژول غشایی و نگهدارنده آن

5- فیلتر ۵ میکرونی از جنس پلی پروپیلن به همراه محفظه فیلتر (با فشار کاری bar ۸)

6- فشارسنج خوراک و محصول

7- شیرهای On-Offبرای تنظیم جریان و فشار

8- مخزن خوراک و CIP

9- المنت برقی

10- سامانه کنترل دما مجهز به ترموستات و سنسور PT100
 

 


 

بيوراکتورهاي غشايي طي سالهاي اخير به عنوان سيستمهاي پيشرفته تصفيه انواع مختلف پساب نظير فاضلاب شهري، فاضلاب با بار آلي بالا و پساب هاي سنگين کاربرد گسترده اي داشته اند. فن‌آوري بيوراکتورهاي غشايي يا MBR ترکيبي از فرايند لجن فعال با فيلتراسيون غشايي است. در سيستمهاي قديمي و مرسوم فاضلاب پس از طي مراحل اوليه آشغالگيري و حذف جامدات قابل ته نشيني وارد يک حوضچه يا مخزن واکنش مي شود که در آن ميکروارگانيسم هاي به خصوصي طي يک فرايند بيولوژيکي به حذف مواد آلي و آلودگي ها مي پردازند. محصول جانبي اين فرايند توليد ميکروارگانيسم هاي بيشتر و لجن است که بايد از آب جدا شود تا آب تصفيه شده به دست آيد. پس از اين مرحله مايع براي جداسازي لجن وارد حوضچه ته نشيني مي شود تا آب خالص و زلال بدست آيد. اين مرحله با اشغال فضاي زياد براي ساخت حوضچه و به کندي صورت مي گيرد و کيفيت آب خروجي به سبب باقي ماندن بعضي از اضافات و نيز ميکروبها و ويروسهاي مختلف ايده آل نيست. در يک سيستم MBR به جاي استفاده از مخزن ته نشيني و زلالسازي يک سيستم غشايي به کار مي‌رود تا لجن را از خروجي تانک جدا کند؛ به عبارت بهتر فرايند غشايي جايگزين تانک تصفيه شده است. به جهت استفاده از غشا محصول با کيفيت تر و با صرف هزينه کمتر به دست ميآيد. غشا مورد استفاده معمولاً MF يا UF مي‌باشد. سيستم‌هايMBR در مقايسه با واحدهاي صنعتي تصفيه پساب مزاياي متعددي دارند.

حذف کامل جامدات

ضد عفوني کردن پساب تصفيه شده

جداسازي زمان ماند هيدروليکي hrt و زمان ماند لجن SRT

قابليت بارگزاري بيشتر و زمان ماند لجن طولانيتر

توليد لجن به مقدار کمتر و يا حتي صفر

فعال شدن سريع سيستم

سايز کوچکتر

مصرف کمتر انرژي

سامانههای MBR آزمایشگاهی از نظر حضور هوا به دو بخش هوازی و بی هوازی تقسیم می شود. همچنین این سامانه ها می تواند از دو نوع فرآیند غشایی با غشاهای غوطه ور و یا غشاهایی در ماژول هایی خارج از مخزن اصلی راکتور استفاده کند.

طراحی این سامانههای آزمایشگاهی بنا بر میزان پساب، نوع فرآیند، نوع و جنس غشا و فرآیندهای پیش تصفیه می باشد.